Ing. JAROSLAV MAŇOUŠEK

 

g e o d e t i c k é  p r á c e

 

O nás Nabízíme Ceník Kontakt

 CENÍK:

 

Výsledná cena zakázky je určována na základě jednotlivých položek kalkulovaných dle ceníku. Při jejich stanovování je však vždy přihlíženo ke konkrétní situaci a dohodě se zákazníkem. Ceny již nejsou navyšovány o DPH - nejsme plátci DPH.

 

V případě poskytnutí konkrétních údajů o Vašich požadavcích, Vám rádi vyhotovíme podrobnou cenovou nabídku.

 

V případě, že se v průběhu zpracování zakázky vyskytnou jakékoliv skutečnosti, mající vliv na dohodnutou výslednou cenu, Vás budeme neprodleně informovat.

 

Orientační ceník našich prací Vám na požádání zašleme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.jmgeo.cz, jmgeo@jmgeo.cz, manousek@jmgeo.cz

©Maňoušek 2010